Inkoop

Inkooporganisatie Apollo Vredestein BV

De inkooporganisatie van Apollo Vredestein BV verzorgt het gehele inkoopproces voor Apollo Vredestein BV. Het doel is om op basis van de laagste integrale ketenkosten (TCO=Total Cost of Ownership) goederen, diensten en werken in te kopen. De inkooporganisatie van Apollo Vredestein bestaat uit 8 professionals, die in nauw overleg de met interne opdrachtgevers contracten afsluiten met leveranciers. In te kopen goederen, diensten en/of werken betreffen zowel investeringsgoederen (Capex) als exploitatiegoederen en diensten (Opex). Bijvoorbeeld grond- en hulpstoffen, civiele werken, onderhoud- en reparatiediensten, handelsmaterialen, energie, tijdelijk personeel, intern transport, marketing, ICT, waste management, facilitaire dienstverlening etc.

Selectiecriteria

Betrouwbaarheid, financiële gezondheid, kwaliteit, innoverend vermogen, veiligheid, duurzaamheid, flexibiliteit, waarde creatie en praktische oplossing gerichtheid zijn factoren waar Apollo Vredesein B.V. aan hecht bij de selectie van leveranciers. Uiteraard speelt markconformiteit ook een belangrijke rol. In toenemende mate zijn van belang de mogelijkheden voor elektronische informatie uitwisseling zoals order verstrekking en facturatie.

6 Waarden van Apollo Vredestein B.V.

Apollo Vredestein B.V. hanteert 6 kernwaarden bij haar bedrijfsvoering. Apollo Vredestein B.V. en haar medewerkers streven ernaar om die kernwaarden dagelijks toe te passen. Deze 6 kernwaarden zijn: Customer first, Business ethics, Care for society, Empowerment, Communicate openly en One Family. Wij zullen deze kernwaarden op een geschikt moment met u bespreken.

Leveranciers

Jaarlijks leveren ca. 1.700 leveranciers goederen en diensten. Een belangrijk deel hiervan is bekend bij Apollo Vredestein B.V. Een portal waar bestaande en potentiële aanbieders zich kunnen melden is in voorbereiding. Tot dan kunt u zich mét compacte en relevante informatie melden via info@apollovredestein.com. Indien daar aanleiding toe is, neemt Apollo Vredestein contact met u op.

Inkoopvoorwaarden

Bent u een leverancier of wilt u een leverancier van Apollo Vredestein B.V. worden, dan zijn in ieder geval de Algemene Inkoopvoorwaarden van toepassing. De actuele inkoopvoorwaarden kunt u hier downloaden.

Veiligheidsvoorschriften werkzaamheden

Bent u leverancier van Apollo Vredestein B.V. en voert u werkzaamheden uit op ons terrein, download dan hier van uw Veiligheidsvoorschriften.

Contact | Sitemap | Disclaimer | Copyright © 2012. Apollo Vredestein B.V. Alle rechten voorbehouden.