Over de ondernemingsraad

Missie van de OR

Het behouden en uitbouwen van kwalitatieve en kwantitatieve werkgelegenheid.

Visie van de OR

Het OR-team wil zich pro-actief opstellen en vroegtijdig meedenken, meepraten en meedoen.
Pro-actief zijn betekent voor de OR:

  • Zelf het initiatief nemen tot een actie
  • Actief worden naar aanleiding van de eerste signalen die worden waargenomen.

Om dit in te vullen is een leidraad nodig. Dit doen we middels een beleidsplan.
In dit beleidsplan hebben we als OR de werkterreinen benoemd waar we onze focus
op willen richten en welke rol we daarin willen spelen.

De benoemde werkterreinen zijn:

  • Strategie
  • Financieel beleid
  • Arbo
  • Personeelsbeleid
  • Communicatie
  • Verkoop
  • Ontwikkeling
Strategie

Het strategisch plan van Apollo Vredestein B.V. dient als basis voor het actief toetsen van de hiervan afgeleide plannen. De OR wil meepraten over de toekomst van Vredestein. De OR wil tijdig in gesprek bij afwijkingen van dit plan.

Contact

Ondernemingsraad Apollo Vredestein B.V.
Postbus 27
7500 AA ENSCHEDE
Telefoon: 053-4888521

E-mail: OR@apollovredestein.com of
robert.vandissel@apollovredestein.com

 

Contact | Sitemap | Disclaimer | Copyright © 2012. Apollo Vredestein B.V. Alle rechten voorbehouden.